SX-

Foulard con napoletana

1988, olio su tela, 50×70

DX-